SVO vakopleiding food; in ontwikkeling en beweging

25 januari 2016 Algemeen

SVO vakopleiding food; in ontwikkeling en beweging

SVO vakopleiding food; de landelijke opleider in Retail & Ambacht, in de Voedingsindustrie, in de Out of Home-sector én aanbieder van trainingen en cursussen in deze sectoren, is op dit moment bezig om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

SVO vakopleiding food is de traditionele opleider van BBL-trajecten; voor de mensen die een baan hebben en één dag per week naar school gaan. Door de crisis van de afgelopen jaren heeft het aantal BBL-studenten bij SVO, maar ook de gehele MBO-sector, een behoorlijke dip gekend. Dit jaar zit het studentenaantal bij SVO weer behoorlijk in de lift. Daarnaast is de gewijzigde OCW-bekostiging voor BBL-studenten gestoeld op verblijfsduur in de opleiding. Daardoor zijn die effecten voor SVO ingrijpend. Het aantal studenten dat er bij SVO langer over doet dan 4 jaar bedraagt ongeveer 20%. Voor die groep krijgt SVO minder geld; de bekostiging is in het 5e jaar 50%, in het 6e jaar 50% en in het 7e jaar 0%. Dit betekent dat SVO het onderwijs anders zal moeten vormgeven en er, veel meer dan voorheen, voor moet zorgen dat studenten sneller de opleiding afmaken.

Helaas betekent dit dat we ook afscheid moeten nemen van goede collega’s. In 2016 zal de personeelsreductie ongeveer 35 fte betreffen die we maximaal van werk naar werk zullen begeleiden. Om dat voor elkaar te krijgen worden collega’s individueel begeleid via outplacement, coaching, sollicitatietraining en jobhunters.

Met deze maatregelen is SVO weer bestendig voor de toekomst

Daarnaast heeft het bedrijfsleven gevraagd aan SVO om een nieuwe opleiding te starten die voldoet aan de werknemer die de branches in de toekomst nodig hebben namelijk de jonge ondernemers, bedrijfsleiders en specialisten met ook een doorstroommogelijkheid naar het HBO. Deze opleiding zal al in augustus 2016 starten in Zwolle, Houten en Best en daarna op de andere locaties van SVO.

SVO vakopleiding food is ervan overtuigd dat met deze maatregelen de organisatie weer bestendig is voor de toekomst en een belangrijke speler blijft voor het bedrijfsleven.