Aanpassingen onderwijs na persconferentie (corona-update)

14 januari 2022 Algemeen

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari zal het onderwijs bij SVO vakopleiding food vanaf maandag 17 januari weer geheel fysiek plaatsvinden. Dit houdt in dat het rooster zoals dat voor de kerstvakantie van toepassing was, vanaf aanstaande maandag weer van kracht wordt.

Belangrijk:
Iedereen draag binnen een mondkapje. Liefst een wegwerpmondkapje type II.

Uitzondering:

  • Tijdens het nuttigen van etenswaren of dranken wanneer je op een vaste plek zit of staat.
  • Wanneer het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit.

Voor alle studenten en docenten die naar school komen geldt het advies om 2 keer per week een zelftest te doen, voordat ze naar school komen. Daarnaast blijven de reeds bestaande coronamaatregelen van kracht. Dus handen wassen en niezen in de elleboog. Thuisblijven bij klachten die passen bij corona, waar mogelijk 1,5 meter afstand houden en een nadrukkelijk advies om een boosterprik te halen voor zowel jullie als onze veiligheid.  Meer informatie over wat de nieuwe maatregelen betekenen voor het mbo-onderwijs is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Mochten er in de tussentijd vragen zijn, neem dan contact op met de mentor.