Aanpassingen onderwijs na persconferentie (corona-update)

4 januari 2022 Algemeen

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 januari zal onderwijs bij SVO vakopleiding food enkele aanpassingen kennen. Net zoals bij voorgaande lockdowns streven wij ernaar om het onderwijs zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan. Dit betekent dat van 10 januari tot en met vrijdag 14 januari:

  • alle praktijklessen doorgaan op de leslocaties;
  • alle lessen voor mbo-1 en mbo-2 studenten doorgaan zoals geroosterd;
  • de geplande examens doorgaan;
  • voor de theorielessen van mbo-3 en mbo-4 studenten er aanpassingen zullen plaatsvinden. Studenten worden hierover door de mentor geïnformeerd.

Voor alle studenten en docenten die naar school komen geldt het advies om 2 keer per week een zelftest te doen, voordat ze naar school gaan. Zelftests zijn gratis te verkrijgen op de locatie. Daarnaast blijven de reeds bestaande coronamaatregelen gelden;  (1) mondkapjes bij verplaatsingen in de school, (2) waar mogelijk ook 1,5 meter afstand, (3) blijf bij klachten thuis.

Daarnaast geven wij een nadrukkelijk advies om een boosterprik te halen voor zowel jouw als onze veiligheid.

Op 14 januari is er een nieuw weegmoment waarna we hopelijk zoveel mogelijk regulier onderwijs kunnen aanbieden. Meer informatie over wat de nieuwe maatregelen betekenen voor het mbo-onderwijs is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.  Mochten er in de tussentijd vragen zijn, neem dan contact op met je mentor.