Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor leerbedrijven die een mbo-student begeleiden die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt.

Hoe werkt het?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student heeft begeleid in een studiejaar. Een mbo-studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De subsidie wordt verstrekt na afloop van het studiejaar. Elk jaar kunnen leerbedrijven hun subsidieaanvraag voor het voorgaande studiejaar digitaal indienen bij het eLoket van de RVO.

Bekijk de actuele informatie over de subsidieregeling praktijkleren op de website van RVO.

Hoogte subsidie
Alle leerbedrijven die voldoen aan de voorwaarden ontvangen subsidie. Na afloop van het studiejaar wordt het totale beschikbare bedrag evenredig onder alle aanvragers verdeeld.  Er is geen garantie af te geven over het bedrag dat verstrekt wordt. Het bedrag wordt pas vastgesteld als alle aanvragen zijn ingediend. Ook als de student maar een deel van de periode in opleiding is geweest, is het mogelijk om subsidie te krijgen.

Rekenblad
Het SVO rekenblad voor het schooljaar 2021-2022 kunt u hier downloaden. Met dit rekenblad kunt u handig het aantal weken begeleiding vaststellen.

Erkenningscode
Bij het aanvragen van de subsidie heeft u de erkenningscode van het leerbedrijf nodig. Weet u de code van uw bedrijf niet? Dan kunt u deze eenvoudig opzoeken. Alle erkende leerbedrijven in Nederland staan geregistreerd op stagemarkt.nl. Vul uw bedrijfsnaam en plaatsnaam in en klik op ‘zoeken’. De gegevens van uw bedrijf worden nu getoond.  De code waarom het gaat is ‘code leerbedrijf’.

Handige links

Downloads