Praktijkbegeleiders

Ieder erkend leerbedrijf heeft minimaal één erkende praktijkbegeleider mbo die studenten opleidt op de werkvloer. Binnen een klein bedrijf is dat vaak de eigenaar of ondernemer, maar iedere vakman of vakvrouw binnen het bedrijf komt hiervoor in aanmerking. De praktijkbegeleider heeft minimaal het niveau van de opleiding die de student volgt.

Praktijkbegeleider worden
De student werkt op school en in het leerbedrijf aan werkplekopdrachten. De praktijkbegeleider begeleidt de student hierbij tijdens het werk en weet hem of haar te motiveren. Verder geeft de praktijkbegeleider mbo-instructies en beoordeelt de voortgang van de student. Een goede praktijkbegeleider heeft niet alleen vakkennis, maar heeft ook plezier in het opleiden.
De rollenkaart geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is in de opleiding van de student. Meer informatie hierover staat in het BPV Protocol van SBB.

Proeve van bekwaamheid
Het aanmelden van de proeve van bekwaamheid (voorheen praktijkexamen), kan via deze link.

Informatie over de Elektronische leeromgeving
Studenten werken tijdens hun opleiding in de Elektronische leeromgeving (ELO). Ook praktijkbegeleiders loggen in bij de ELO, bijvoorbeeld om opdrachten en toetsen te beoordelen, gespreksverslagen vast te leggen en aan te melden voor de proeve van bekwaamheid. Heeft u vragen over deze onderwerpen? Bekijk dan onderstaande video’s voor meer informatie:

Inloggen in de Elektronische leeromgeving:


Wachtwoord vergeten:


Beoordelen van werkplekopdrachten:

 

Beoordelen en vastleggen gespreksverslagen:


Aanmelden proeve van bekwaamheid: