Aanmelden praktijkexamen

Vul hieronder de gegevens in rondom het praktijkexamen van jouw medewerker/student.

Let op:

  • alle kerntaken moeten binnen maximaal vier opeenvolgende dagen worden beoordeeld.
  • beoordeling kerntaak 4 is alleen voor niveau 3 en 4.
  • vergeet de PED niet te tekenen en te voorzien van een datum. Ook de medewerker/student.
  • na afname de PED direct via de medewerker/student aan de docent overhandigen.
  • Het praktijkexamen kan worden meegenomen in een steekproef.
  • Als de datum en/of tijd van het praktijkexamen wijzigt, geef deze aanpassingen door aan de opleidingsadviseur of plan het examen opnieuw in via de website!
  • Het praktijkexamen moet afgenomen worden voor de laatste theorietoets.
  • Tussen aanmelding en afname liggen minimaal tien werkdagen.

Aanmelden praktijkexamen

  • Beoordeling kerntaken: