Klachtenregeling

SVO vakopleiding food probeert om gevoelens van ontevredenheid bij studenten en medewerkers zo vroeg mogelijk in beeld te hebben. Om die reden behandelen we iedere klacht serieus en moet voor iedereen duidelijk zijn hoe wij met klachten omgaan.

Als een student of medewerker een klacht indient, bekijken we eerst met eventueel een vertrouwenspersoon of we een oplossing kunnen vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit heet de informele fase of bemiddelingsfase.

Mocht dit niet lukken dan start de formele klachtenprocedure. Deze begint met een schriftelijke klacht naar: klacht@svo.nl of info@svo.nl.

Je krijgt binnen maximaal twee werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht. Bij een algemene klacht krijg je binnen vijf werkdagen een reactie. Gaat jouw klacht over examens, dan krijg je binnen tien werkdagen een reactie.

Als je niet tevreden bent met het antwoord, wordt de klacht na jouw toestemming naar de Geschillencommissie SVO doorgestuurd. Je ontvangt dan binnen 10 weken een reactie.

Wordt jouw klacht over examens niet naar wens opgelost? Dan kun je een beroepschrift indienen. Meer informatie hierover vind je in de Regeling beroep tegen examens op www.svo.nl/studenten/examens