Landelijk tevredenheids-onderzoek JOB Monitor

8 juni 2016 Algemeen

SVO scoort op alle onderdelen hoger dan landelijk gemiddelde

Gisteren presenteerde de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de JOB Monitor, het tweejaarlijkse onderzoek onder studenten naar de tevredenheid over het mbo. Net als alle andere mbo-instellingen in Nederland doet SVO vakopleiding food mee met de JOB-monitor. Studenten vullen anoniem een online enquête in. Gemiddeld krijgt SVO van haar studenten het rapportcijfer 7.3, landelijk ligt dit op 6.6. SVO scoort op alle bevraagde onderwerpen hoger dan het landelijke gemiddelde. Een mooi resultaat waar we trots op zijn. 

Highlights
Studenten van SVO voelen zich veilig op school. Voor sfeer en veiligheid scoorde SVO 85%, waarbij de landelijke score op 65% blijft staan. Bij SVO werken docenten die lesgeven in de praktijk waar ze zelf uit komen. Onze studenten zijn dan ook van mening dat ze goede docenten hebben (83% t.o.v. landelijk 60%). Daarnaast gaf 84% van de studenten aan dat ze een goed contact met hun docenten hebben. Landelijk ligt dit op 67%. Verder geeft 71% van de SVO-studenten aan tevreden te zijn over hun lessen. Op landelijk niveau haalt de tevredenheid over de lessen een score van 55%.

Ook over de studie- en loopbaanbegeleiding zijn de studenten van SVO zeer tevreden. Het verschil met de landelijke cijfers bedraagt ruim 18%. Daar waar landelijk gezien slecht 59% hier tevreden over is, geeft 77% van de SVO-studenten aan hier tevreden over te zijn. Bij SVO begrijpen we het belang van het op tijd doorgeven van roosterwijzigingen en data van de toetsen en examens. Hierdoor kunnen onze studenten dit ook tijdig met hun leerbedrijf afstemmen. 69% van onze studenten gaf ons op dit vlak dan ook een positieve beoordeling.