Leren nog leuker met nieuwe technologieën

24 mei 2019 Algemeen

Adviesgesprekken voeren met klanten in virtual reality. Onderwijs volgen op afstand, vanuit je eigen huis. Vissoorten herkennen met een VR-bril op. Nieuwe technologieën maken vernieuwende manieren van leren mogelijk. SVO vakopleiding food onderzoekt nu de mogelijkheden en start met verschillende pilots.

SVO is samen met een aantal externe experts bezig om een visie op innovatief onderwijs te ontwikkelen. Een heldere visie bepalen is belangrijk, want ‘innovatie’ is een breed begrip. Wat is nu echt innovatief en wat betekent dat voor het onderwijs? “Er zijn tegenwoordig veel technologieën die volop kansen bieden”, zegt Rinus de Rijder, onderwijsmanager SVO vakopleiding food. “Zo maakt videobellen leren op afstand mogelijk, zodat studenten niet altijd naar het klaslokaal hoeven te reizen. Met virtual reality (VR) kunnen we alle mogelijke situaties nabootsen. In VR kan een student bijvoorbeeld oefenen met het voeren van klachtgesprekken of zien hoe duurzame visvangst in zijn werk gaat. Met VR is het alsof je een situatie zelf meemaakt. Onderzoek wijst uit dat het leereffect van VR hetzelfde is als dat van real life leren.”

Het leerproces verbeteren
SVO wil nieuwe technieken niet gebruiken om het huidige onderwijs te vervangen. Vakdocenten blijven onmisbaar en foodproducten moet ruiken en voelen. “Nieuwe technologieën zijn aanvullend op ons bestaande onderwijs”, zegt Rinus. “Wij zoeken steeds naar manieren waarop we onze studenten nog makkelijker kunnen laten leren. Leren met nieuwe technologieën past daarbij. Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we innovatieve leermethoden die daarop aansluiten. We starten nu verschillende pilots, onder andere met herkenningstafels in virtual reality. Hiermee kunnen studenten zo vaak oefenen als ze willen, waardoor kennis nog beter tussen de oren komt. Leren wordt zo nog makkelijker op een manier die aansluit op de belevingswereld van studenten.”