Nieuw rekenblad subsidieregeling praktijkleren

21 september 2020 Algemeen

Voor schooljaar 2020-2021 is een nieuw rekenblad voor de subsidieregeling praktijkleren beschikbaar. Dit rekenblad maakt het gemakkelijk voor leerbedrijven om het aantal weken begeleiding vast te leggen.

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor leerbedrijven die een mbo-student begeleiden die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student heeft begeleid in een studiejaar. Een mbo-studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De subsidie wordt verstrekt na afloop van het studiejaar. Elk jaar kunnen leerbedrijven hun subsidieaanvraag voor het voorgaande studiejaar digitaal indienen bij het eLoket van de RVO.

Het rekenblad is te downloaden van de website.