Ondernemingsraad

In de OR zitten medewerkers van SVO die zich inzetten voor de belangen van het personeel.

Jan Willem Doppenberg
Chris van der Leij
Gjalt Landman
Albert Pronk
Ashley Kettenis