Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht SVO heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van SVO vakopleiding food.

Raad van Toezicht SVO vakopleiding food
Mevrouw mr. N. van den Berg
Mevrouw ir. M. Hovenkamp
De heer ing. G.F.M. van Dijck RE
De heer A. Tahraoui

Voor de ondersteuning van haar werkzaamheden heeft de Raad van Toezicht de volgende drie commissies ingesteld:

 • Auditcommissie Finance
  Mevrouw mr. N. van den Berg – voorzitter
  De heer ing. G.F.M. van Dijck RE
 • Commissie Onderwijs en Kwaliteit
  Mevrouw ir. M. Hovenkamp
 • Werkgeverscommissie
  Mevrouw mr. N. van den Berg – voorzitter

 

Het College van Bestuur heeft op 30 juni 2016 met goedkeuring van de Raad van Toezicht het klokkenluidersreglement vastgesteld. Dit reglement is hier te vinden.

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Voor advies en hulp kunt u ook contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders. Voor meer informatie, zie http://www.huisvoorklokkenluiders.nl/.