Examens

Richtlijnen aangepaste examens
Wij willen graag alle studenten helpen tijdens hun opleiding en examens. Ook de studenten die extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze dyslexie (leesblindheid) hebben, slechtziend zijn of niet goed kunnen horen. Hierin vertellen we wat je van ons kunt verwachten. En ook wat wij van jou verwachten. Je leest het in de Richtlijnen aangepaste examens.


Commissie van Beroep voor examens

SVO vakopleiding food heeft de commissie van Beroep ingericht via een samenwerking met mbo Amersfoort en mbo Utrecht. Studenten die een beroepschrift willen indienen kunnen zich richten tot Franck Blokhuis: fkbi@mboamersfoort.nl.


Extraneusregeling
Studenten die het onderwijsgedeelte van hun opleiding hebben afgerond en geen lessen meer hoeven te volgen, kunnen zich inschrijven als extraneus, oftewel examenstudent. Meer informatie hierover vind je in de Extraneusregeling.

 

Handboek examinering
Hier vind je het handboek examinering:

 

Cum laude-regeling
Studenten die bovengemiddeld hoog presteren, kunnen in aanmerking komen voor de aantekening cum laude op hun diploma. Meer informatie hierover vind je in de Cum laude-regeling.


Onderwijs- en examenregeling (OER)
Het volgen van een opleiding bij SVO vakopleiding food brengt rechten en plichten met zich mee. Het is belangrijk dat je vanaf het begin van jouw opleiding goed weet wat deze rechten en plichten zijn. Dit is onder andere beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER).

De OER bestaat uit twee delen:
Deel A – Algemeen onderwijs- en examenregeling
Deze geldt voor elke opleiding binnen SVO vakopleiding food. De regeling beschrijft hoe het onderwijs is georganiseerd, wat in hoofdlijnen het programma van een opleiding is, hoe er wordt geëxamineerd en beoordeeld en waaraan je moet voldoen om een diploma te behalen.

Deel B – Onderwijs- en examenregeling voor jouw opleiding
Hierin leggen we uit wat de algemene onderwijs- en examenregeling voor jouw opleiding betekent. We beschrijven de inhoud en de opzet van de opleiding. In dit deel vind je ook het examenplan met een overzicht van de examens.

Deel A van de OER vind je hieronder. Deel B is per opleiding beschikbaar via de Elektronische Leeromgeving (ELO).

Wil je de onderwijs- en examenregelingen van voorgaande cohorten inzien? Vraag deze dan op via info@svo.nl.