Examens

Centrale examens Nederlands en rekenen
Een overzicht van de centrale examens Nederlands en rekenen is hier te vinden.

Richtlijnen aangepaste examens
Wij willen graag alle studenten helpen tijdens hun opleiding en examens. Ook de studenten die extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze dyslexie (leesblindheid) hebben, slechtziend zijn of niet goed kunnen horen. Hierin vertellen we wat je van ons kunt verwachten. En ook wat wij van jou verwachten. Je leest het in de Richtlijnen aangepaste examens.


Commissie van Beroep voor examens


Extraneusregeling
Studenten die het onderwijsgedeelte van hun opleiding hebben afgerond en geen lessen meer hoeven te volgen, kunnen zich inschrijven als extraneus, oftewel examenstudent. Meer informatie hierover vind je in de Extraneusregeling.

 

Cum laude-regeling
Studenten die bovengemiddeld hoog presteren, kunnen in aanmerking komen voor de aantekening cum laude op hun diploma. Meer informatie hierover vind je in de Cum laude-regeling.

Onderwijs- en examenreglementen (OER)
Het volgen van een opleiding bij SVO brengt rechten en plichten met zich mee. Het is belangrijk dat je vanaf het begin van jouw opleiding goed weet wat deze rechten en plichten zijn. Dit is onder andere beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER).

2021/2022

2020/2021

Wil je de Onderwijs- en examenreglementen van voorgaande cohorten inzien? Vraag deze dan op via info@svo.nl.