SVO en het Coronavirus

26 maart 2020 Algemeen

SVO vakopleiding food heeft verschillende maatregelen genomen om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan. Wij hadden eerder nog geen vermoeden dat we nu ‘dicht’ zouden zijn en bezig met andere vormen om het onderwijs in te richten. De onvoorspelbaarheid is lastig en we gaan er met zijn allen zo goed mogelijk mee om.

Wat doet SVO
SVO vakopleiding food volgt de richtlijnen vanuit het Ministerie van OCW. Maandag 27 maart is een tweede versie van het  Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19 uitgebracht. De hierin beschreven lijn volgen we op alle locaties van SVO.

Ons onderwijs gaat door
Wij hebben hard gewerkt om per maandag 23 maart ons onderwijs in digitale vorm te kunnen continueren. SVO werkt al gedeeltelijk digitaal en een deel van de studenten heeft er ervaring mee. Dit helpt. We hopen dat docenten en studenten tot een goede samenwerking komen en dat de techniek ons niet in de steek laat.

Er zullen studenten zijn die niet kunnen deelnemen aan ons digitale onderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze geen toegang hebben tot de digitale middelen om het onderwijs te kunnen volgen. We gaan na om welke studenten het gaat. Voor hen willen we mogelijk maken dat zij onderwijs op de locatie kunnen volgen.

Examinering
Bekijk hier de meest actuele informatie over examinering in het nieuwsbericht Examinering vanaf 11 mei 2020 op SVO-locaties.

Stages voor onze voltijds studenten
Een deel van onze voltijds studenten kan niet meer terecht bij het leerbedrijf waardoor de stages eerder afgebroken zijn of niet kunnen starten. We begrijpen dat dit voorkomt. De stages die plaats kunnen vinden, gaan door. Voor studenten die geen stage kunnen lopen of hun lopende stage noodgedwongen moeten beëindigen, werken we een alternatief programma uit.

Meer informatie
Veelgestelde vragen Coronavirus