SVO holding bv

SVO Holding BV is de juridische benaming waaronder SVO vakopleiding food ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

KvK nummer: 30121589
KvK vestigingsnummer: 000008802149

Directie
Karel de Leest – voorzitter College van Bestuur
Roeland Buijsse – lid College van Bestuur