SVO vakopleiding food klaar voor de toekomst

13 oktober 2016 Algemeen

In 2016 heeft SVO vakopleiding food ingrijpende keuzes moeten maken. Een gewijzigde bekostiging vanuit OCW voor BBL-studenten had voor SVO grote gevolgen. Hoe langer een student over zijn opleiding doet, hoe lager het bedrag dat SVO aan bekostiging ontvangt. Met die wetenschap is vernieuwing van je onderwijs van groot belang. Daarnaast moet er kritisch gekeken worden naar de verhouding tussen het aantal studenten en het aantal medewerkers om ook zo een goed zicht op de kosten te houden. In het verleden is er vanuit SVO onvoldoende geanticipeerd op deze veranderingen.

SVO dreigde hierdoor in 2016 in zwaar weer terecht te komen en om die reden is er het afgelopen jaar fors gesneden in zowel organisatiekosten als in personele kosten. Sinds de zomer staat de nieuwe organisatiestructuur van SVO en daarmee is SVO klaar voor de toekomst.

De organisatie is ingrijpend veranderd: van marktgericht werken naar een regiostructuur en een sterk gereduceerd nieuw managementteam dat de organisatie aanstuurt. Het onderwijs is efficiënter georganiseerd en diverse organisatiekosten zijn fors gereduceerd. Helaas zijn er door deze veranderingen ook veel medewerkers vertrokken bij SVO.

Inmiddels staat SVO er weer veel beter voor. De nieuwe organisatie is met veel elan en energie gestart, de studentaantallen stijgen en we kijken terug op een moeilijke maar leerzame periode. Dat betekent wel dat we ook in de toekomst scherp moeten blijven maar samen met onze gemotiveerde medewerkers zijn we positief en hebben we vertrouwen in de toekomst.

Onze nieuwe voltijd opleiding Generation Food is inmiddels gestart en ook daarmee heeft SVO de eerste stap gezet om een nieuwe jonge doelgroep op te leiden voor de foodsector. Samen met vooraanstaande bedrijven uit de foodbranche en met financiële steun van de foodsector heeft SVO deze opleiding ontwikkeld. Zowel door onze huidige Generation Food studenten als door jongeren op onderwijsbeurzen en open dagen wordt deze nieuwe opleiding enthousiast ontvangen.

Zo zorgen we er voor dat we ook in de toekomst de grootste mbo-opleider blijven binnen de foodbranche en dat SVO bestendig blijft voor de toekomst.

Karel de Leest
Voorzitter College van Bestuur
SVO vakopleiding food