Tijdelijk geen fysieke examens op SVO-locaties

25 maart 2020 Algemeen

Gisteren heeft de MBO Raad vanwege de corona-crisis bij de minister aangedrongen op een time-out voor mbo-scholen tenminste tot en met 6 april (bron). De minister heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat van woensdag 25 maart tot en met 6 april de fysieke examens op de locaties van SVO vakopleiding food tijdelijk worden opgeschort.

Wij realiseren ons dat dit consequenties kan hebben voor de studievoortgang, maar willen nu de eerste prioriteit geven aan de gezondheid van onze studenten en medewerkers.

Dit betekent:

  • Alle geplande (theorie)examens tussen 25 maart en 6 april gaan niet door en worden op een later tijdstip of middels een andere examenvorm gepland;
  • De centrale examens Nederlands, rekenen en Engels gaan niet door;
  • Examens die digitaal afgenomen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld mondeling Nederlands, kunnen in deze periode wel doorgang vinden;
  • Praktijkexamens die plaatsvinden bij praktijkleerbedrijven vinden wel doorgang, mits deze binnen de richtlijnen van de RIVM kunnen plaatsvinden.

Door deze tijdelijke time-out neemt SVO vakopleiding food ook de ruimte om de komende weken het online afstandsonderwijs nog beter in te richten. Ook verkennen we de mogelijkheden naar andere examenvormen, zodat onze studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen.

Updates hiervan ontvangen studenten via hun SVO-mail en zijn te vinden op de website. Bij vragen kunnen studenten mailen met hun mentor. Veelgestelde vragen over examinering zijn ook terug te vinden op de website van de MBO Raad.