Training Uitbener varkensvlees

5 februari 2020 Versspeciaalzaak

Slagers willen graag zo  vroeg mogelijk in de productieketen zelf de kwaliteit kunnen bepalen. Dat betekent dus na het slachtproces zelf het halve varken uitsnijden en het uitbenen van de technische delen. Hierdoor ontstaan snitten die passen in de verdere verwerking van het eigen bedrijf. Het snij-, indroog- en waardeverlies heb je als ondernemer dan zelf voor een belangrijk deel in handen en het rendement van de vierkantsverwaarding van een half varken of technische delen is optimaal.

SVO vakopleiding food biedt onder de vlag van het Expertisecentrum van het Slagersambacht de training Uitbener varkensvlees aan. Deze training zal starten op 25 maart op de locatie van branche erkende Meesterslager Herman ter Weele te Oene. SVO-trainer Jan Snijders zal 4 trainingsdagen verzorgen en Herman ter Weele zal als praktijkleermeester de deelnemers aan deze training tussentijds coachen en ondersteunen bij het oefenen van de uitsnij- en uitbeenvaardigheden van varkensvlees. De training wordt afgesloten met een officieel examen en de geslaagde deelnemer ontvangt een persoonsgebonden certificaat dat wordt erkend door het Expertisecentrum voor het Slagersambacht.

De trainingsdagen zijn op 25 maart, 8 en 22 april, 6 mei en het examen staat gepland voor 6 juni bij Slagerij Ter Weele, Houtweg 8 in Oene. In overleg met de deelnemers worden afspraken gemaakt voor tussentijdse oefensessies.

Het Expertisecentrum voor het Slagersambacht
In 2017 is de stichting Expertisecentrum voor het Slagersambacht opgericht met als doel specifieke kennis en kunde van het slagersambacht te borgen. Voor het beroep worstmaker zijn de afgelopen 2 jaar de vaktrainingen Meester Worstmaker en Worstmaker ontwikkeld en hebben 70 deelnemers hun certificaat behaald. En voor de Slager-traiteur en Worstmaker/vleeswarenbereider zijn inmiddels 40 specialisten opgeleid tot Gecertificeerd productkeurmeester. Deze trainingen worden ontwikkeld en verzorgd door vakspecialisten. De rol van Leermeester om leerlingen en gezellen op te leiden tot de volgende generatie vakspecialisten is van groot belang.

Meer informatie
Benieuwd? Kijk hier voor meer informatie of inschrijving