Unieke samenwerking tussen SVO, praktijkscholen regio Haaglanden en bedrijven

30 oktober 2020 Algemeen

TOP Academie Food leidt leerlingen praktijkonderwijs op voor een baan in de foodbranche

Veel jongeren in het praktijkonderwijs vinden het moeilijk om een baan te vinden. Om hen daarbij te helpen, zetten SVO vakopleiding food, Esloo College, Praktijkschool de Poort, het Stanislas College en Learn2Work de TOP Academie Food op. Deze opleiding van anderhalf jaar stoomt vijftien leerlingen van zestien jaar en ouder klaar voor een baan in de foodsector, met de kans om een mbo-diploma op entreeniveau te behalen. De leerlingen combineren lessen op de praktijkschool en bij SVO met een stage bij een leerbedrijf.

Han van Beek, directeur Stanislas College in Rijswijk: “Praktijkscholen ondersteunen hun leerlingen zoveel mogelijk bij hun opleiding en het vinden van werk, maar dat kost veel tijd. De arbeidsmarktregio Haaglanden en Zuid-Holland-Centraal stellen geld beschikbaar om hier extra op in te zetten. De organisatie Learn2Work bemiddelt in opdracht van de arbeidsmarktregio tussen scholen en bedrijfsleven om de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo zetten ze TOP Academies op, die leerlingen klaarstomen voor een baan in een kansrijke sector.” Voor de sector food zijn drie praktijkscholen uit de regio Haaglanden de samenwerking aangegaan met SVO vakopleiding food, de landelijke mbo-opleider voor vakmensen in de foodsector. “We kozen voor de foodbranche, omdat daar veel werk in te vinden is. Daardoor stijgen de kansen van onze leerlingen op een mooie baan.”

Opleiden tot vakmensen
Vrijdag 30 oktober start een groep van vijftien leerlingen van het Esloo College, Praktijkschool de Poort en het Stanislas College met de TOP Academie Food. De leerlingen volgen anderhalf jaar een gezamenlijk geschreven onderwijs- en lesprogramma. Ze krijgen één dagdeel per week les bij SVO en twee dagen per week op hun praktijkschool. De overige twee dagen lopen ze stage bij een foodbedrijf, zoals een versspeciaalzaak, supermarkt of foodservicebedrijf. Zo worden ze in de praktijk opgeleid tot vakmensen in foodsector. De leerlingen worden intensief begeleid door een docent van een praktijkschool, een vakdocent van SVO en door de praktijkbegeleider van hun stagebedrijf. Zo kunnen ze na hun opleiding makkelijker een baan in de foodsector vinden of doorstromen naar een vervolgopleiding.

Alleen maar winst
Rinus de Rijder, onderwijsmanager SVO vakopleiding food: “Onze sector biedt veel kansen op werk en de opleidingsmogelijkheden zijn groot. De TOP Academie Food maakt de aansluiting tussen praktijkonderwijs en mbo-onderwijs makkelijker. Deze samenwerking levert alleen maar winst op: de TOP Academie is goed voor leerlingen, voor de praktijkscholen, voor SVO en voor leerbedrijven, die zitten te springen om enthousiaste medewerkers. We vullen elkaar goed aan en benutten elkaars expertise.” De praktijkscholen selecteerden zelf de leerlingen voor de TOP Academie. “We kozen leerlingen die de foodsector zien zitten en die daar geschikt voor zijn”, zegt Van Beek. “Dat maakt de kans van slagen het grootste en dat is voor onze leerlingen belangrijk. Zo gaan ze straks met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op.”