Update corona-maatregelen

15 december 2020 Algemeen

Op maandagavond 14 december heeft minister-president Rutte aangekondigd dat Nederland in lockdown gaat. Een van de aangekondigde maatregelen is dat mbo-scholen, net als andere scholen, vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 overschakelen naar afstandsonderwijs. Uitzonderingen op deze maatregel (bron MBO Raad) zijn:

  • Studenten die examens afleggen;
  • Studenten die praktijklessen volgen;
  • Studenten in een kwetsbare positie.

Voor SVO vakopleiding food betekent dit dat vanaf maandag 4 januari 2021:

  • Theorielessen voor mbo-3 en mbo-4 online aangeboden worden;
  • Praktijklessen op locatie doorgaan waarbij we uiteraard de RIVM-richtlijnen handhaven;
  • Er geen theorielessen op bedrijfslocaties worden uitgevoerd;
  • Mbo-1 en mbo-2 studenten, evenals studenten die thuis geen online les kunnen volgen, zowel theorie- als praktijklessen op de leslocatie volgen;
  • Voor studenten wiens stage niet door kan gaan, er gezocht wordt naar vervangende BPV-opdrachten om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen;
  • De examenafname zoveel als mogelijk op de geplande datum wordt afgenomen.

Studenten worden voor 4 januari 2021 via hun mentor geïnformeerd hoe het rooster eruit ziet.  Meer informatie over wat de nieuwe maatregelen betekenen voor het mbo-onderwijs is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.