Update onderwijs en examinering bij SVO

23 april 2020 Algemeen

Tijdens de persconferentie van 21 april bleek dat de afgekondigde maatregelen tenminste tot en met 20 mei van kracht blijven. Zoals tot op heden gedaan, blijft SVO vakopleiding food de lijn van RIVM en overheid volgen. Voor SVO betekent dit dat we ons de komende periode blijven focussen op continuering van afstandsonderwijs, van examinering, online en op locatie. De eerder gecommuniceerde uitgangspunten voor examinering blijven daarmee van kracht: https://www.svo.nl/examinering-vanaf-11-mei-2020-op-svo-locaties/.

Voor studenten die in niet in staat zijn om online lessen te volgen, willen we na de meivakantie mogelijkheden bieden om onderwijs op locatie te volgen. Meer informatie hierover volgt via de mentor. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen en op het moment dat er nieuwe informatie bekend is of regels versoepeld kunnen worden, zullen we hierover communiceren.