Wat betekent de persconferentie voor SVO?

20 december 2021 Algemeen

Beste collega’s en studenten,

We willen jullie allemaal smaakvolle feestdagen toewensen! We hopen je in goede gezondheid in het nieuwe jaar te treffen.

We gaan de kerstvakantie tegemoet met twee recente persconferentie. Daarbij bleven de maatregelen van kracht. We stimuleren nog steeds het afnemen van zelftesten, houden mondkapjes op en houden 1.5 meter afstand.

Van maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 vinden er bij SVO Vakopleiding Food geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Voor de studenten die in deze periode examens moeten doen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor ondersteuning van kwetsbare studenten blijft de school natuurlijk gewoon geopend.

Op basis van de inhoud van de volgende persconferentie zullen we jullie in de eerste week van januari berichten over de (mogelijke) consequenties voor het onderwijs na de kerstvakantie. Jullie zullen hierover een mail ontvangen en houd de website goed in de gaten.

Allemaal een paar mooie feestdagen!

SVO vakopleiding food