Examinering vanaf 11 mei 2020 op SVO-locaties

8 april 2020 Algemeen

Op 31 maart heeft het kabinet de beslissing genomen dat alle coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Hierna is er een onderwijsoverleg geweest met de minister over de consequenties voor scholen. Op basis van dit overleg heeft SVO vakopleiding food een aantal beslissingen genomen met betrekking tot het afnemen van de examens.

  • Tot 11 mei worden er geen onderwijsexamens (proeves van bekwaamheid, centrale examens en theorie-examens) op SVO-locaties afgenomen;
  • Examens die online afgenomen kunnen worden (bijvoorbeeld Nederlands/Engels spreken en gesprekken voeren, loopbaan & burgerschap, keuzedelen, eindpresentaties) kunnen wel gewoon doorgaan;
  • Praktijkexamens kunnen, indien het stage-/leerbedrijf geopend is en de veiligheid van alle betrokkenen geborgd is, plaats blijven vinden;
  • SVO gebruikt de periode tot 11 mei om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren om de examens op SVO-locaties vanaf 11 mei zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden;
  • Tevens gebruikt SVO de periode tot 11 mei om een aantal examens aan te passen zodat deze vanaf mei vanuit huis afgenomen kunnen worden. Hiermee anticiperen we op een mogelijke verlenging van de coronamaatregelen en beogen we te voorkomen dat studenten vertraging oplopen omdat zij onverhoopt geen examen zouden kunnen doen.

SVO streeft ernaar dat zoveel mogelijk studenten hun examens voor de zomervakantie kunnen afronden. Wij willen dat dit op een goede manier en in veilige omstandigheden plaatsvindt. De komende periode is voor iedereen onvoorspelbaar. Voor SVO blijven de richtlijnen van het RIVM uitgangspunten om mogelijke toekomstige beslissingen te nemen. Wij blijven jullie daar via de mentor, mail en website over informeren.

Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert en willen alle studenten, praktijkbegeleiders, ouders  en/of verzorgers complimenteren met jullie flexibiliteit en inzet.

Namens SVO vakopleiding food,

Karel de Leest
Roeland Buijsse