Privacy- en cookiebeleid

SVO vakopleiding food legt persoonsgegevens vast om haar diensten uit te kunnen voeren, om informatieverzoeken en klachten af te handelen, om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, om onze diensten te kunnen verbeteren en ter ondersteuning van onze communicatieactiviteiten.

SVO vakopleiding food is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zorgt ervoor dat dit volgens de wet- en regelgeving gebeurt.

Contactgegevens:
SVO vakopleiding food
Sleepboot 2
3991 CN Houten
030 275 81 81, info@svo.nl

SVO heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via AVG@svo.nl

Het privacy- en cookiebeleid van SVO is van toepassing op de website www.svo.nl


Welke gegevens verzamelen wij?
Wij leggen persoonsgegevens vast van wie zich aanmeldt voor een opleiding, training, open dag, open avond of meeloopdag, of voor een e-mailnieuwsbrief, contact met ons opneemt, of gebruik maakt van onze diensten op de website.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Gegevens die je hebt verstrekt om een dienst af te nemen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.
 • Gegevens die je hebt doorgegeven om bijvoorbeeld interessegebieden aan te geven voor nieuwsbrieven.
 • Gegevens die wij verkrijgen als je onze website gebruikt of nieuwsbrieven ontvangt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het soort apparaat of de browser die je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt en je locatie. Hiermee kunnen wij analyseren hoe bijvoorbeeld onze nieuwsbrief gelezen wordt, of hoe we onze website kunnen verbeteren.
 • Gegevens die we ontvangen na contact met je te hebben via bijvoorbeeld telefoon, e-mail, post, website, of social media.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
SVO vakopleiding food deelt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van diensten. Denk hierbij aan partijen als DUO, Inspectie of partijen die SVO vakopleiding food inschakelt voor uitvoering van communicatieactiviteiten. Denk aan drukwerkbedrijven en e-mail- en postverwerkers.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken sluiten we een verwerkingsovereenkomst. Zo zorgen wij ervoor dat jouw gegevens beschermd zijn en vertrouwelijk behandeld worden.

Iedere persoon of bedrijf waar we gegevens van verwerken en gebruiken voor onderwijsdoelstelling heeft recht op inzage, aanpassing en verwijdering van zijn (persoons)gegevens.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen we om de gegevens te beschermen?
Onze infrastructuur, firewall en in gebruik zijnde systemen zijn voorzien van de nieuwste software en versleuteling om inbreuk en dataverlies te voorkomen. Middels interne campagnes werken we aan bewustzijn van onze medewerker en student om zorgvuldig met de gegevens om te gaan.

Vacaturebank
Op de website van SVO vakopleiding food kunnen bedrijven een vacature aanbieden en kunnen werkzoekenden zichzelf aanbieden als potentiële werknemer. Ingevulde formulieren worden weergegeven op de website van SVO vakopleiding food. Deze teksten worden na drie maanden automatisch van de website verwijderd. Wie deze gegevens eerder wilt laten verwijderen kan dit doorgeven via info@svo.nl. Reacties op deze advertenties komen rechtstreeks terecht bij degene die deze heeft geplaatst. SVO biedt een platform voor werkgevers en werkzoekenden, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van advertenties en hoeft deze niet te controleren. SVO vakopleiding food heeft het recht om zonder opgaaf van reden vacatures van de site te verwijderen.

Studenten
SVO vakopleiding food registreert je persoonlijke gegevens. Hiervoor gelden voor SVO de volgende regels:

 • SVO vakopleiding food werkt volgens de Wet Basisregistratie Personen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we persoonlijke gegevens alleen aan medewerkers of instanties geven als ze die nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.
 • We verstrekken je gegevens niet aan derden, met uitzondering van het ministerie van OCW, het subsidiefonds, je werkgever en je ouders (als je jonger dan 18 jaar bent), wettelijke vertegenwoordiger en leerplichtambtenaar/ Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Verzuim.
 • Om je goed te kunnen begeleiden tijdens je opleiding, communiceren we je studievoortgang en resultaten met je praktijkbegeleider en alle betrokken begeleiders vanuit SVO.
 • De wettelijke bewaartermijnen worden gehanteerd.

AVG
Als je een opleiding volgt bij SVO vakopleiding food kunnen foto’s of video’s gemaakt worden in het kader van onderwijsactiviteiten. Door je aan te melden voor een opleiding, geef je hier toestemming voor. Het is natuurlijk mogelijk dat je niet wilt dat foto’s van jou door ons gebruikt worden. Geef dit altijd aan op het moment dat een foto- of video-opname wordt gemaakt. Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming.

Alumni
Oud-studenten van SVO vakopleiding food kunnen zich aanmelden voor de alumnigroep op LinkedIn en de nieuwsbrief voor alumni en activiteiten voor deze doelgroep. Gegevens die we hiervoor verzamelen zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Beroep

Waar gebruiken we deze gegevens voor?

 • Alumni op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen bij SVO vakopleiding food
 • Delen van interessante content voor alumni
 • Informeren over alumni-activiteiten en bijeenkomsten

Het is op ieder moment mogelijk om aan te geven dat gegevens niet langer opgeslagen mogen worden. Dit kan door een e-mail te sturen naar communicatie@svo.nl. Onderaan iedere nieuwsbrief is er de optie om direct af te melden.

Cookies
SVO vakopleiding food gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen bewaard blijven.

Via analytische cookies volgen wij hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke pagina’s bezocht worden. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Met deze informatie proberen wij de website te verbeteren. Trackingcookies gebruiken wij om het gedrag van bezoekers op de website in beeld te brengen.

Op de site hebben wij een Facebook Pixel geplaatst. Deze gebruiken wij om het surfgedrag op onze website te bekijken. Met deze gegevens kunnen we campagnes relevanter inzetten.