SVO vakopleiding food en De Participatie Academie tekenen intentieverklaring

31 januari 2020 Algemeen Out of home

SVO vakopleiding food en De Participatie Academie maken zich sterk om mensen die niet vanzelfsprekend een baan hebben een kans te geven op de arbeidsmarkt. Michel Moolenaar (Onderwijsmanager SVO) en Bartel Geleijnse (Directeur De Participatie Academie) tekenden de intentieverklaring hiervoor.

Een belangrijk middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen, is opleiden. SVO en De Participatie Academie bieden hierbij onderwijs op maat aan dat aansluit op de situatie van studenten en past bij hun talenten, ervaring en interesses. Einddoel is om de doelgroep te begeleiden naar een betaalde baan, waar mogelijk met het behalen van een diploma. Beide partijen geloven in een inclusieve samenleving waarin dit soort trajecten passen en gaan deze samenwerking vanuit maatschappelijke betrokkenheid aan.

Opleidingen
SVO en De Participatie Academie bieden de doelgroep de mbo-opleidingen van niveau entree tot en met 3 aan. Het gaat hierbij om de opleidingen Entree horeca, voeding of voedingsindustrie, Kok, Zelfstandig werkend kok en Medewerker fastservice. Studenten gaan hierbij één dag in de week bij SVO naar school en de Participatie Academie biedt hen vier dagen per week een praktijkleerplek waarbij zij individuele begeleiding en coaching krijgen.