EVC

Erkennen van Verworven Competenties
Wat je al weet hoef je niet meer te leren. Daarom biedt SVO vakopleiding food ook EVC-trajecten aan in de zogenaamde onderwijsroute. Een EVC-traject brengt opgedane kennis en ervaring in beeld.
EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties.

Een EVC-traject brengt in kaart wat een medewerker kan en weet. Wie het traject succesvol afrondt, krijgt een ervaringscertificaat. Een waardevol certificaat dus voor de werknemer. Hiermee kan een medewerker vrijstelling krijgen voor een vervolgopleiding of onderdelen daarvan. Ook geeft het meer kansen en keuzes op de arbeidsmarkt. Dit kan ook betekenen dat een medewerker binnen het eigen bedrijf meer mogelijkheden krijgt. EVC biedt bedrijven in de foodbranche dus ook de kans om hun medewerkers te behouden. 

EVC in de onderwijsroute
Als je jouw kennis en vaardigheden wilt laten valideren (erkennen) om -al dan niet via een verkort traject- een diploma in het mbo-onderwijs van SVO vakopleiding food te behalen, kun je gebruik maken van Eerder verworven werk- en leerervaring valideren in de onderwijsroute. In dit EVC-traject toetsen we op verschillende manieren jouw ervaring aan kwalificaties uit het mbo-onderwijs en dit kan leiden tot een verkorte opleidingstijd via vrijstelling voor onderwijs en/of examens. Deze EVC-procedure is onderdeel van de instroomprocedure van SVO vakopleiding food. Certifex Food voert dit EVC-traject uit namens SVO vakopleiding food. 

Meer informatie
Geïnteresseerd in de mogelijkheden en kosten van een EVC-traject? Neem dan contact op met SVO vakopleiding food. Bel 030 275 81 81 of vraag er naar bij uw accountmanager of opleidingsadviseur van SVO vakopleiding food.