Subsidies

Het ministerie van OCW betaalt een groot deel van de kosten van de mbo-opleidingen van SVO vakopleiding food. Daarnaast zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

Subsidieregeling praktijkleren
Het ministerie van OCW verstrekt de subsidieregeling praktijkleren. Het is een tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van een mbo-student die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Lees meer over de subsidieregeling praktijkleren

Subsidies van opleidingsfondsen
In sommige gevallen vergoedt  een opleidingsfonds in de sector een deel van de opleidingskosten. De subsidie is afhankelijk van de cao waaronder de medewerker valt. Of de werkgever afdracht doet aan het scholingsfonds kan ook een rol spelen. De subsidies kunnen per jaar wisselen. Ook kan het bedrag tijdens het schooljaar wijzigen.

Afhankelijk van de regelingen van het opleidingsfonds krijgt de student of de werkgever subsidie over een deel van de kosten van de opleiding. Meer informatie hierover is op te vragen bij het opleidingsfonds.

Versspeciaalzaak

Slagersbedrijf:
Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (SOVVB) stelt subsidie beschikbaar voor opleidingen en trainingen. Werkgevers die de opleiding voor de medewerker betalen, kunnen subsidie aanvragen voor ‘cursusgeld en ‘licentie & materialen’. Heeft de medewerker het diploma gehaald? Dan is er ook een diplomasubsidie. Voor meer informatie en aanvragen: www.slagers.nl/subsidies.

Groentespeciaalzaak:
AGF Detailhandel Nederland (ADN)
telefoon: 070 351 21 06

Visspeciaalzaak:
Verbond Nederlandse Visdetailhandel (VNV)
telefoon: 033 495 30 96
www.visspecialisten.nl

Voedingsindustrie

Vleesindustrie:
Fonds Collectieve Belangen Vleessector (FCBV)
telefoon: 079 363 49 17
www.vleeswerkt.nl
subsidie@vleeswerkt.nl

Vleeswarenindustrie:
Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie (FCBVW)
telefoon: 079 363 49 17
www.vleeswarenwerkt.nl
subsidie@vleeswarenwerkt.nl

Pluimveeindustrie:
Opleidingsfonds Pluimvee (OFP)
telefoon: 030 635 52 50
www.szpluimvee.nl