Leerbedrijven

Een vak leer je voor een groot deel in de praktijk. Studenten die een mbo-opleiding bij SVO vakopleiding food volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gaan daarom één dag in de week naar school en leren de overige dagen bij een leerbedrijf. Deze beroepspraktijkvorming mag alleen plaatsvinden in een erkend leerbedrijf mbo. De opleidingsadviseur van SVO vakopleiding food heeft regelmatig contact met het leerbedrijf over de voortgang van de student.

Wil je iemand opleiden? Meld je dan aan!
De Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is verantwoordelijk voor het erkennen en de kwaliteit van leerbedrijven. SVO vakopleiding food zorgt voor de begeleiding in het leerbedrijf van de student en de praktijkbegeleider.

Aanvraag erkenning
Het aanvragen van een erkenning kan via de website van het SBB. Voor meer informatie over SBB, bekijk de introductiefilm.

Handige links